Zakup i montaż okien: co zrobić, gdy wykonawca jest nierzetelny?

Odsetki za zwłokę

Jeśli sprzedawca lub wykonawca okien nie dostarczył towaru lub nie do kończy montowania okien w budynku w terminie oznaczonym umową, wówczas zostaje obciążony odsetkami karnymi. Wysokość odsetek karnych jest określana odgórnie przez przepisy prawa. Zwykle wahają się od 11 do 14%. Uaktualniane są co kwartał. Wysokość odsetek ustawowych nie może być wyższa niż czterokrotność wysokości stopy lombardowej w Narodowym Banku Polskim. 

Odsetki karne za zwłokę w wykonaniu świadczenia określonego w umowie są nakładane na osobę niewywiązująca się z umowy niezależnie od tego na jaką kwotę została podpisana umowa lub też niezależnie od tego jaka jest wartość zamówienia określonego w umowie.

banknoty 100zł
banknoty 100zł

Jeśli więc zamówiliśmy okna na indywidualny wymiar i zapłaciliśmy z góry firmie sprzedającej takie okna za ich przywiezienie i specjalistyczny montaż, wówczas mamy prawo domagać się odsetek karnych, jeśli coś zostanie wykonane nie w terminie. Odsetki za zwłokę to tak jakby rekompensata za to, że zamroziliśmy pieniądze niekoniecznie tam, gdzie chcieliśmy, bo nie spodziewaliśmy się, że będą one leżały bezczynnie, a usługa nadal nie będzie wykonana.

Firma lub sklep z  oknami nie może uchylić się od zapłaty tych odsetek ani tez nie może przyjąć zasadności ich nałożenia. Nie można uchylać się podając na przykład powód, że okoliczności doprowadzające do powstania opóźnienia nie były zależne od sklepu. 

Czy sklep może uchylić się od zapłaty odsetek?

Co więcej, sklep nie może uchylać się od zapłaty odsetek nawet wówczas, gdy ich wysokość jest wyższa niż główna wierzytelność. Odsetki są należne od momentu podpisania umowy do czasu jej spełnienia. Odsetki ulegają przedawnieniu na tej samej zasadzie co roszczenie główne. 

Kary umowne

Inaczej jest z karą umowną, od której zapłacenia dłużnik może się uchylić. Jeśli sklep wykaże, że nie wywiązał się z umowy w kwestii dostarczenia nam i zainstalowania okien w określonym w umowie w terminie z przyczyn niezależnych od niego, wówczas może uchylić się od nałożonej na niego kary finansowej. Niestety, kary umowne są nakładane na sklep niezależnie od tego, jaka jest wysokość szkody poniesionej przez klienta. 

Aby uniknąć tego rodzaju nieprzyjemnych sytuacji, warto wybrać taki sklep, który ma dobrą opinię wśród znajomych – to najlepsze źródło informacji. Drugie dość rzetelne źródło informacji o rzetelności wykonawcy montażu okien to oczywiście internet, aczkolwiek zdarza się w tym wypadku, że firmy konkurują między sobą i zlecają agencjom PR-owych pisanie negatywnych opinii na temat konkurencji. Jednakże na szczęście takie pisane na siłę negatywne posty są łatwe do zidentyfikowania. Jeśli jednak w wielu różnych źródłach opinie o konkretnym sklepie są negatywne, wówczas powinna zapalić nam się lampka ostrzegawcza, bo najprawdopodobniej mamy faktycznie do czynienia z nierzetelnym, nieterminowym, uchylającym się od naprawienia poczynionych przez siebie szkód wykonawcą, a od takich trzeba uciekać. Nikt z nas w końcu nie chce tracić ciężko zarobionych przez siebie pieniędzy.