Gwarancja jakości - zasady działania

Aktualne prawo nieco zmieniło dotychczasowe regulacje dotyczące gwarancji jakości, czy też rozwiązania, jakim jest rękojmia za wady. Warto wiedzieć, że żeby zrozumieć, na czym polegają nowe przepisy i jak się je interpretuje, trzeba przede wszystkim zrozumieć, kto ma jaki zakres odpowiedzialności i kto odpowiada za jakie wady i jaką część napraw musi wziąć na siebie. Warto to przeanalizować krok po kroku.

Przede wszystkim, inne zasady dotyczą relacji, w której udział bierze konsument i inne zasady dotyczą relacji, w której biorą udział dwaj przedsiębiorcy. Relacja profesjonalna regulowana jest innymi przepisami. Relacja firma - konsument regulowana jest głównie przepisami kodeksu cywilnego.

Pierwszy rodzaj gwarancji, jaki należy wziąć pod uwagę jest to gwarancja fabryczna i gwarancja handlowa. Często są one rozumiane jako gwarancja jakości, która jest tylko dodatkową klauzulą lub rozszerzeniem czy zastępczym dokumentem do gwarancji podstawowej.

uścisk dłoni
uścisk dłoni

Gwarancja jakości jest to gwarancja, której udziela sprzedawca kupującemu. Powinna być udzielona na piśmie i wręczona w momencie zakupu. Może być ona imienna, a może być też wystawiona na okaziciela. Jeżeli jest imienna to przeniesienie praw na inną osobę jest bardziej skomplikowane. Jeżeli jest na okaziciela to problem się sam rozwiązuje. Gwarancja ta, udzielana jest w odniesieniu do wad fizycznych i obejmuje jakiś okres czasu. Szczególnie dotyczy ona wad, które związane są z funkcjonowaniem produktu i mogą się ujawnić dopiero w toku jego użytkowania i nie możliwe jest stwierdzenie wady w momencie zawarcia umowy sprzedaży. Sprzedawca powinien wręczyć dokument kupującemu w dniu zakupu. Wręczona gwarancja jest swego rodzaju zobowiązaniem do wykonania świadczenia.

W przypadku gwarancji fabrycznej, niezależnie czy zawiera ona klauzulę gwarancji jakości czy nie, uszkodzony towar wraca bezpośrednio do wytwórcy. To wytwórca jest zobowiązany do naprawienia wady czy też zamiany urządzenia. Ważne jest to, co jest zawarte w warunkach gwarancji. Oczywiście, wytwórca może skorzystać z rozwiązania, jakim jest serwis gwarancyjny. Jest to strona trzecia w umowie. Wytwórca musi mieć zawartą umowę z serwisem gwarancyjnym, który wówczas bierze na siebie wszystkie obowiązki wytwórcy związane z naprawą towaru.

Warto tu wiedzieć, że rolą gwarancji jest ochrona kupującego na wypadek uszkodzenia czy "zepsucia się" zakupionego towaru. Kupujący nie ma obowiązku sprawdzenia towaru w trakcie dokonywania zakupu. Gdyby tak było gwarancja nie miałaby sensu. Kupujący kupuje towar, a jeżeli okazuje się on być zepsuty, wówczas w życie wchodzą procedury gwarancyjne.

Ważne jest to, żeby w dokumencie gwarancyjnym, zwanym potocznie gwarancją zawarte były odpowiednie zapisy. Pierwszy z nich jest potwierdzeniem jakości i sprawności towaru. Drugi zaś określa warunki zrealizowania gwarancji. Oczywiście, obowiązki gwaranta mogą być ograniczone, jeżeli zostało to zawarte w dokumencie. Ograniczeniem może być na przykład to, że gwarant naprawia sprzęt, ale nie wymienia go na nowy.