Wentylacja w oknie

Jeśli zaniechamy konieczność wentylowania pomieszczeń, wówczas zdrowie osób przebywających w owych pomieszczeniach natychmiast na to zareaguje. Gdy w pomieszczeniach nie ma zapewnionego stałego obiegu świeżego powietrza, wówczas w atmosferze krążą stale liczne drobnoustroje i pleśniaki. Na ścianach w szybkim tempie powstają grzyby, których później trudno się pozbyć. Mieszkańcy zapadają na alergie, zostaje obniżona ich naturalna odporność. Te i inne skutki zdrowotne są na tyle dotkliwe dla ludzi, że powstały specjalne przepisy prawa budowanego mówiące o tym, że istnieje konieczność zachowania wentylacji w pomieszczeniach zamkniętych. 

System wentylacji grawitacyjnej

Jednymi z najczęstszych systemów wentylacyjnych są systemy wentylacji grawitacyjnej. W budynkach, w których zaprojektowano tego rodzaju wentylację, konieczne jest zastosowanie odpowiedniego rodzaju okien. Określa to rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnie 2012 roku. W rozporządzeniu znajdują się informacje o tym w ile powietrza powinno przenikać przez okno do pomieszczenia, w których jest wentylacja grawitacyjna. Oknom - ich konstrukcji i funkcji, a także minimalnej przepuszczalności powietrza poświecono kilka paragrafów w owym rozporządzeniu.

okno z nawiewnikiem
okno z nawiewnikiem

Okna nieprzepuszczające powietrza to znak naszych czasów. Dzięki takim oknom możliwe jest zachowanie jak największej ilości energii cieplnej wewnątrz budynku. Jednakże z drugiej strony budynki, w których zostały zamontowane szczelne okna mają problemy z wentylacją. 

Domowe sposoby na zwiększenie wentylacji w oknach

Doskonałe, nowoczesne okna powinny zapewniać odpowiednią wentylację w pomieszczeniach. Jeśli mimo zakupu dobrej jakości okien nie uzyskujemy odpowiedniej wentylacji w pomieszczeniach, ingeruje się w strukturę okna. Najczęstszą operacją jest wycinanie fragmentów uszczelek przylgowych tak aby zapewnić przepływ powietrza przez okno do pomieszczenia. Stosuje się również okna wyposażone w nawiewniki, które regulują dopływ powietrza z zewnątrz.

Rozszczelnienie okna

Inny sposób na pozyskanie nieco świeżego powietrza w budynkach to montaż okien wyposażonych w okucia umożliwiające rozszczelnienie okna. Takie okna można minimalnie uchylać uzyskując w ten sposób niewielką szparę, przez która do wnętrz wnika nieco świeżego powietrza.  Niektórzy decydują się również na montowanie nawiewników w ośnieżnicy.

Rekuperacja

Zapewnienie budynkom stałego nawiewu świeżego powietrza możliwe jest też dzięki zainstalowaniu odpowiedniej wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła. W takie systemy wyposażone są okna z wbudowanymi nawiewnikami powietrza. Dzięki takim nawiewnikom możliwe jest zaopatrywanie pomieszczenia w świeże powietrze bez wielkich strat ciepła (zachowuje się około 80% ciepła). Okna, w których można zainstalować tego rodzaju systemy, nadają się również do zainstalowania w nich filtrów powietrza. Jest to bardzo przydatne dla osób, które mają alergię. Filtry zatrzymują pyłki krążące w powietrzu wczesną wiosną i latem, które są tak szkodliwe dla zdrowia i samopoczucia osób mających alergię.