Okna energooszczędne - twór marketingowy czy realny produkt?

Z roku na rok coraz więcej mówi się i pisze o oknach energooszczędnych. W niemal każdym przekazie marketingowym branży okiennej pada hasło energooszczędność. Inwestorzy stają się również coraz bardziej świadomi swoich wyborów i częściej pytają o energooszczędne walory okien, które chcą kupić. I ze strony branży okiennej jak i strony konsumentów temat energooszczędności staje się jednym z kluczowych. Nie dziwi to za bardzo zwłaszcza że koszty ponoszone przez gospodarstwa domowe są coraz większe – prąd droższy, gaz droższy, olej opałowy droższy, węgiel również!

Żadne oficjalne dokumenty rozporządzeń czy norm nie precyzują definicji okna energooszczędnego.

Zdrowy rozsądek podpowiada że okno energooszczędne powinno charakteryzować się jak najniższym współczynnikiem przenikania ciepła Uw co spowoduje ograniczenie nakładów na energię cieplną potrzebną do utrzymania optymalnej temperatury w danym pomieszczeniu.

okno energooszczędne
okno energooszczędne

Jedno zdanie i dwie wątpliwości: jak najniższy współczynnik przenikania ciepła Uw i ograniczenie strat energii.

Dlaczego? Bo dla każdego z nas może to w praktyce oznaczać zupełnie inne, dolne wartości współczynnika przenikania ciepła Uw i wielkość strat energii

Na tym etapie śmiało możemy stwierdzić że okna energooszczędne to twór marketingowy o bliżej niesprecyzowanym współczynniku przenikania ciepła Uw.

Prawo a wartość współczynnika przenikania ciepła Uw

Jeden z dokumentów prawnych obowiązujących na terenie Polski próbuje określić górne, granicznie wartości współczynnika przenikania ciepła Uw okien z uwzględnieniem lokalizacji oraz przeznaczenia budynku w danej strefie klimatycznej.

Mowa o:

załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Dokument ten wyróżnia 3 typy budynków:

  • Budynki mieszkalne i zbiorowego mieszkania
  • Budynki użyteczności publicznej
  • Budynki gospodarcze (magazynowe, produkcyjne)

Dokument ten wyróżnia 5 stref klimatycznych, ich rozłożenie na terytorium Polski widać na zdjęciu poniżej.

Tu foto

Minimalne wymagania dla budynków mieszkalnych i zbiorowego mieszkania gdzie temperatura wewnątrz nie może być mniejsza niż 16oC

  • W 1, 2 i 3 strefie klimatycznej Uw okna musi być nie większe niż 1,8W/(m2*K)
  • W 4 i 5 strefie klimatycznej Uw okna musi być nie większe niż 1,7W/(m2*K)

Minimalne wymagania dla budynków użyteczności publicznej gdzie temperatura wewnątrz nie może być mniejsza niż 16oC

  • W 1, 2, 3, 4 i 5 strefie klimatycznej Uw okna musi być nie większe niż 1,8W/(m2*K)

Minimalne wymagania dla budynków użyteczności publicznej gdzie temperatura wewnątrz nie może być mniejsza niż 8oC ale nie przekracza 16oC

  • W 1, 2, 3, 4 i 5 strefie klimatycznej Uw okna musi być nie większe niż 2,6W/(m2*K)

Minimalne wymagania dla budynków gospodarczych

  • W 1, 2 i 3 strefie klimatycznej Uw okna musi być nie większe niż 1,9W/(m2*K)
  • W 4 i 5 strefie klimatycznej Uw okna musi być nie większe niż 1,7W/(m2*K)

Niezależnie od typu budynku Uw drzwi zewnętrznych wejściowych nie powinno przekraczać 2,6W/(m2*K)

Jak wynika z treści rozporządzenia minimalne wartości współczynnika przenikania ciepła Uw są na chwilę obecną dosyć „przeterminowane”. Okna i drzwi dostępne na naszym rynku cechują się dużo niższymi wartościami współczynnika przenikania ciepła Uw. Co za tym idzie prawie każde okno możemy nazwać energooszczędnym.

Czy słyszeliście o oknach pasywnych? Tam maksymalny próg współczynnika przenikania ciepła jest dużo bliższy rynkowym realiom i możliwościom technologicznych, które posiadają polscy producenci okien i drzwi.