Funkcje okien

Do czego służy okno? W większości przypadków okno, to przegroda, której zadaniem jest oddzielenie wnętrza domu lub mieszkania od zewnętrznych zjawisk fizycznych i klimatu. Po zainstalowaniu okna w otworze okiennym nieustannie oddziałują na nie wiatr, deszcz, temperatura, światło, hałas, grawitacja, a nawet sposób użytkowania albo próby nieuprawnionego dostępu, czyli pospolite włamania. Wybierając się na zakupy powinniśmy mieć tego świadomość i wybierać produkty posiadające właściwości gwarantujące odpowiednią dla naszego domu izolacyjność termiczną, izolacyjność akustyczną, przepuszczalność powietrza, światła i energii cieplnej oraz bezpieczeństwo mienia. W przeciwnym razie może okazać się, że co prawda kupiliśmy okno, ale w użytkowaniu produkt daleki jest od naszego wyobrażenia o tym, jaki faktycznie być powinien.

okno pcv
okno pcv

Oddziaływanie wymienionych wcześniej czynników zewnętrznych jest nieuchronne, nie mniej w każdym konkretnym przypadku poziom ich oddziaływania może być różny i zmienny. O tym też musimy pamiętać udając się na okienne zakupy. Mieszkając na piątym piętrze w budynku wielorodzinnym mniejszym zagrożeniem jest próba włamania, większym porywy wiatru. Nie potrzebujemy zatem okna z wysoką klasą odporności na włamanie, ale z wysoką klasą odporności na obciążenie wiatrem. Mieszkając na wybrzeżu potrzebujemy nieco innych okien niż mieszkańcy środkowej części kraju. Mając okna „od północy” potrzebujemy okien o innym współczynniku przepuszczalności energii niż na elewacjach zachodniej, czy południowej. Inne okna potrzebne są w budynkach posadowionych w terenie zabudowanym, inne w budynkach na otwartej przestrzeni. Inne w hałaśliwych miastach, inne w spokojnych wioskach. 

O wartości i jakości okna zawsze decyduje poziom, w jakim konkretny produkt może uchronić nas przed oddziałującymi na budynek czynnikami zewnętrznymi. Przed zakupem warto dokonać oceny natężenia w jakim mogą one wystąpić, co umożliwi wybór produktu na miarę potrzeb. Sugestie co do przewidywanego natężenia oddziaływania poszczególnych czynników zewnętrznych warto opisać sprzedawcy. Jeśli jest profesjonalistą potrafi bez większego kłopotu przełożyć nawet niefachowy opis klienta na odpowiedni język techniki okiennej. Znacznie gorzej jeśli nabywca trafi do sprzedawcy, który o oknach i zależnościach pomiędzy funkcją okien, a poziomem ich właściwości użytkowych wie tyle co on sam. Wtedy po świecie techniki okiennej ślepego prowadzi kulawy, a dokąd razem zajdą zdecyduje czysty przypadek.

Kto nie chce być ofiarą przypadku powinien spojrzeć na okno nie tylko jak na martwy plastikowo-szklany przedmiot, ale jak na istotny element konstrukcji budynku, którego funkcje przez wiele lat będą decydowały o komforcie i wygodzie mieszkańców.