Ciepła ramka - sekret okna energooszczędnego

Budownictwo energooszczędne staje się powoli obowiązującą regułą we współczesnej architekturze. Opłacalność rozwiązań energooszczędnych przy budowie domów, a także nowe przepisy prawa budowlanego wymuszają na producentach okien wprowadzanie innowacji, które mają uczynić je bardziej odpornymi na przepuszczanie ciepła.

Okna w budownictwie energooszczędnym

Ideą budownictwa energooszczędnego jest minimalizowanie strat energii w budynku, a także czerpanie energii ze środowiska zewnętrznego. W obydwu kwestiach kluczową rolę odgrywają okna. Zasady stawiania domów zgodnie z ideą budownictwa energooszczędnego dotyczą między innymi rozmieszczenia okien, jak również ich wielkości. Okna o największej powierzchni powinny znajdować się od południowej strony domu. Dzięki takiemu rozwiązaniu budynek jest w stanie czerpać duże ilości energii słonecznej.

ciepła ramka w oknie
ciepła ramka w oknie

Oprócz pozyskiwania energii, budownictwo energooszczędne skupia się również na minimalizowaniu strat. Okna, które instalujemy w budynku, który ma spełniać standardy energooszczędności, muszą mieć konkretne parametry. Najważniejszym z nich jest współczynnik przenikania ciepła. Żeby można było określić okno mianem energooszczędnego, współczynnik ten musi posiadać określone przepisami wartości.

Ciepła ramka – sekret okien energooszczędnych

Ciepła ramka jest elementem okna, który ma za zadanie oddzielenie od siebie pojedynczych szyb, a także połączenie ich w strefie brzegowej. Przed powszechnym wprowadzeniem rozwiązań energooszczędnych była ona najsłabszym ogniwem okien, sprawiała, że przez okna uchodziło z pomieszczenia wiele ciepła. Powodem takiego stanu rzeczy było wykonywanie ramek spajających szyby z aluminium, a więc materiału, którego cechą charakterystyczną było wysokie przewodnictwo ciepła. Żeby ograniczyć stopnień przenikania ciepła, należało więc zastąpić aluminium innymi materiałami, które posiadałyby parametry pozwalające zatrzymać więcej ciepła w pomieszczeniu.

Rozwiązaniem problemu wysokiego przenikania ciepła było zastąpienie aluminium w ramkach dystansowych przez takie materiały jak stal, stal szlachetna, czy materiały sztuczne cechujące się niskim przewodnictwem ciepła. Żeby ramka dystansowa mogła spełniać wymagania okien energooszczędnych, nie wystarczy jednak zastąpienie aluminium innymi materiałami. Muszą się one dodatkowo charakteryzować określonym współczynnikiem przepuszczania ciepła. Do jego określenia potrzebna jest zarówno jakość, jak i grubość materiału użytego do produkcji ramki.

Inne zalety okien energooszczędnych

Stosując w domu okno, które spełnia wymagania energooszczędności, nie tylko zatrzymujemy więcej ciepła w pomieszczeniach. Użycie ciepłej ramki wykonanej z materiałów energooszczędnych, takich jak stal, stal szlachetna, czy poliwęglany, sprawia, że podnosi się temperatura wewnętrznej strony okna, przez co minimalizowane jest odkładanie się pary wodnej na szybie. W związku z tym w pomieszczeniu panuje większa wilgotność powietrza, a co za tym idzie korzystniejszy dla zdrowia domowników mikroklimat.